To, či svoje spotrebiče v domácnosti dávate po nejakých rokoch kontrolovať a opravovať je len na vašom zvážení. Pravidelnou revíziou môžete predĺžiť životnosť vašich spotrebičov a zabezpečíte tak plynulý chod. Inú povinnosť však majú zamestnávatelia. Veľké firmy, najmä čo sa týka spoločností, ktoré používajú rôzne stroje, ktoré sú obsluhované ľuďmi, majú z legislatívy povinnosť zabezpečiť pravidelnú revíziu svojich elektrospotrebičov a iných elektrických zariadení.

revízna kontrola

Prečo je tomu tak? Pravidelnou revíziou dokáže revízny technik či iná osoba spôsobilá vykonávať revízne prehliadky odhaliť skryté závady, ktoré by mohli spôsobiť škody na zdraví či majetku. Revízne kontroly by mali byť samozrejmosťou vo viacerých prípadoch. Pokiaľ je zariadenie nové, mala by byť potrebná kontrola od revízneho technika, či je elektrospotrebič schopný plynulej prevádzky. Tak isto po určitom čase prevádzky sú elektrické zariadenia náchylné na poškodenie a preto je revízia elektrospotrebičov potrebná aj v pravidelných intervaloch pri používaní elektrických zariadení. Kto môže vykonávať revíznu kontrolu? V prvom rade je to revízny technik, ktorého môžete nájsť na revizie.expert/index.php.

kontrola

Revizie.expert/index.php nie je iba o zabezpečení revízneho technika, ale aj o viacerých výhodách, ktoré vám zabezpečia minimálne množstvo práce s revíziami vašich elektrických zariadení. Služby, ktoré ponúka revizie.expert/index.php sú najmä kvalitná a rýchla revízna kontrola. Pri niektorých revíziách je revízny technik dlhé hodiny pri elektrickom zariadení a samotná revízna správa tak isto príde až o niekoľko dní. Revizie.expert/index.php využívajú pri revíznych technikách moderné tablety so softvérovým systémom, vďaka čomu sa namerané dáta pri kontrole ihneď zapisujú do systému, vďaka čomu je revízna správa odoslaná zamestnávateľovi už do niekoľkých hodín od samotnej revíznej kontroly.