Vyzerá to tak že sa na celom Slovensku tak skoro 4G siete nedočkáme. Teda nie,  ak ste zákazníkom 4-ky. Tento operátor mal síce záujem o poskytovanie mobilného 4G internetu, no ako sa hovorí jeden mieni druhý mení. A ani v tomto prípade tomu nebolo ináč.  Na teraz ale nič nie je stratené pretože na trh sa pomaly ale isto tlačí nová 5G sieť a tam zatiaľ nemá svoje miesto nik isté. Vráťme sa ale pekne spať k na zem. O tom čo bude je zatiaľ priskoro rozprávať a preto neostáva nič iné ako si rozobrať čo sa vlastne stalo.  Zákazníci práve tohto operátora sú na niektorých častiach nášho územia naďalej odkázaný iba na 3G sieť. Tu síce treba podotknúť že ako  núdzové riešenie to stačí, no v dnešnej dobe plnej multimediálneho obsahu aj na obyčajnej internetovej stránke. Kde na jeden článok pripadá aj desať reklám je to skutočne iba núdzové riešenie. Ak sa dá vôbec baviť o riešení ako takom.Mobilný rádiový vysielač.jpg
 
Podľa oficiálnych informácií mala 4-ka uzatvoriť zmluvu s mobilným operátorom Orange no celé to stálo a nakoniec padlo na technických problémoch. Ktoré sa nakoniec nepodarilo vyriešiť a tak je na toto obdobie spolupráca ukončená. Chytrý telefón.jpgPretože samotné technické riešenie obsahovalo mnoho sporných bodov a ich odstránenie by sa z ekonomického hľadiska nevyplatili žiadnej z zainteresovaných strán. Niekto by sa teraz mohol obávať že ak nevyšiel tento projekt, tak potom budú ohrozené aj tie súčasné. No opak je pravdou, keďže obe strany si nastavili zmluvné podmienky tak aby sa čo najlepšie ochránili a preto sa koncoví užívatelia nemusia obávať že by stratili prístup na sieť zo dňa na deň len tak. Napríklad sa tu bavíme o tom že ak by sa Orange rozhodol poskytnúť svoje kapacity ďalším poskytovateľom nesmie to v žiadnom prípade ovplyvniť tých poskytovanie služieb 4-kou.  Každopádne nič nie je stratené a iba čas ukáže čo to nakoniec bolo správne riešenie alebo nie.