Preventívne opatrenia sú ekonomicky výhodnejšie a týka sa to aj udržiavania stavu potrubí a kanalizácií. V prípade ich nerešpektovania nám hrozí možnosť havárie kdekoľvek, v domácnosti, na pracovisku a dokonca aj vo väčších priemyselných objektoch, kde sú už škody veľmi veľké.

water-pipes-688431_640

Akékoľvek zničenie a poškodenie okolitého priestoru je nežiadúce, preto je dobre mať na pamäti kontakt krtkovanienon stop službu, ktorá spoľahlivo zabezpečí nielen prevenciu, ale aj riešenie havárie.

Ponúkame Vám servis non stop krtkovania, ktorý je profesionálny a férový k zákazníkovi vo všetkých smeroch, poskytne Vám kvalifikované nonstop služby bez skrytých poplatkov s využitím modernej techniky, ktorá dosahuje spoľahlivé výsledky.

Nepriepustné kanalizácie a odpadové potrubia postupne spomaľujú odtok, usadeniny a staré nánosy bránia správnemu odtekaniu vody, čo má za následok upchatie odtoku a vyliatie tekutiny mimo neho, do okolitého priestoru.

V závislosti na priestore, jeho veľkosti, stupni znečistenia a upchatia Vám naši odborníci poradia najvhodnejší spôsob riešenia problému. Pre menšie domy, byty, domácnosti a malé prevádzky je vhodné elektromechanické čistenie pomocou špeciálneho elektromechanického princípu, na základe ktorého rotuje elektrická špirála upchatým potrubím a postupne uvoľňuje z neho nánosy, mastnotu a nečistotu. Tento princíp čistenia je vhodný aj do potrubia s menším priemerom, špeciálne hlavice špirály ho profesionálne vyčistia.

Pre väčšie priemyselné objekty je vhodnejšie čistenie potrubia osvedčenou technikou – prúdom vody pod vysokým tlakom, ktorý zabezpečuje prenosné zariadenie umiestneného vo výjazdovom vozidle. Výhodou tohto spôsobu odstraňovania nánosov je jeho dokonalá účinnosť aj vo veľmi dlhých a robustných potrubiach a kanalizáciach.

lost-places-1798640_640

Non stop služba pamätá aj na následné vodoinštalačné práce, ktoré sú spravidla nevyhnutné, najmä pri odstraňovaní havárií-kompletný ponúkaný servis Vám ich s ochotou ponúka.

Čistota práce, vykonanie iba nevyhnutných vedľajších výkopov a ostatných dodatkových prác je základom korektného prístupu k zákazníkovi. Nehrozí Vám žiadna zbytočná špina, jej odstraňovanie a takisto Vám nehrozia ani zbytočné náklady na nepotrebnú prácu.

Spoľahnite sa na profesionalitu, korektnosť a vysokú kvalitu ponúkanej služby.