Zdá sa, že podomový predaj striedajú telefonáty. Niektorí dodávatelia využívajú možnosti uzavrieť zmluvu o dodávkach elektriny alebo zemného plynu prostredníctvom telefonického rozhovoru. Operátori na druhej strane sú preškolení a otázky formulujú tak, že telefonátom zaskočený človek nevedomky uzavrie novú zmluvu. Ak sa vám niečo také stane a po zavesení si uvedomíte, že niečo nie je v poriadku, môžete sa brániť.

podpis

Ako to, že sa dá uzavrieť zmluva po telefóne?
Aby ste uzavreli zmluvu, nemusíte ju podpisovať. Zákon totiž výslovne nevyžaduje, aby bola zmluva o dodávkach energií v písomnej podobe. Preto ju možno dojednať aj ústne, napríklad prostredníctvom telefónu. A to neváhajú využívať niektorí dodávatelia energií alebo iní obchodníci.
Bohužiaľ sa nájdu aj takí, ktorí na začiatku telefonického hovoru volanému tvrdia, že mu iba predstavujú svoju ponuku. Počas hovoru sa potom opýtajú, či vás ponuka zaujala, a po súhlasnej odpovedi zaevidujú uzavretie zmluvy. Dokázať, že ste svojím vyjadrením zmluvu uzavrieť nechceli, potom môže byť veľmi problematické.

mobil

Nemusí ísť pritom len o neznámeho dodávateľa. V niektorých prípadoch volajú aj zavedené a známe energetické spoločnosti. Celý priebeh môže byť spočiatku veľmi nenápadný. Operátor sa predstaví, vysvetlí výhodnú ponuku a prezentuje zľavu. Ak vás ponuka zaujme a vyžiadate si jej zaslanie písomne, môže sa stať, že o niekoľko dní u vás zazvoní kuriér so zmluvou a nebude chcieť odísť, kým ju nepodpíšete. A v takejto situácií je ľahké podľahnúť nervozite a nátlaku.

dohoda

Odstúpte od zmluvy včas
Rizikom zmlúv uzatvorených po telefóne je, že si ich dohodnutie vôbec neuvedomíte. A ak áno, môže byť komplikované sa záväzku zbaviť. Jednou z možností ako sa brániť je uznať, že zmluva bola, hoci nechtiac uzavretá a následne ju zrušiť odstúpením od zmluvy alebo jej výpoveďou. Odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom telefónu môžete v lehote 14 dní od jej uzavretia. Zmluva sa potom zruší od samého začiatku, akoby nikdy nebola uzavretá.