Podnikanie formou s.r.o. sa radí k tým najobľúbenejším, avšak pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným ju sprevádzajú postupy či procesy, ktoré nemusia byť pre každého laika práve najjednoduchšie. O čo viac, môže sa pri nich dopustiť aj rôznych chýb, ktorým sa však dá vyvarovať. Pozrime sa teda na to, na čo je vhodné si pri takomto postupe dávať pozor a resp. prečo je v mnohých prípadoch výhodné zveriť tieto postupy do rúk skúseným odborníkom a za poplatok si nechať založiť kompletnú a platnú eseročku, ktorá môže byť realitou už do 48 hodín!

Konkrétnejšie sa preto pozrime aspoň všeobecne na faktory, ktoré sprevádzajú zalozenie sro.

zápisník, kniha, pero

Tento proces sprevádza zápis spoločnosti do obchodného registra. Pri tejto registrácii je potrebné uviesť niekoľko dôležitých bodov.

A tu môžu nastať isté omyly napríklad pri výbere a následnej registrácii mena, resp. názvu spoločnosti, kedy je dôležité aby nebolo totožné s názvom už existujúcej spoločnosti, pod ktorým teda vystupuje iná podnikateľ. Časom by to mohlo priniesť veľa nejasností a omylov, práve preto by bola v čas takáto žiadosť o zápis do obchodného registra zamietnutá. Či pomyselný názov už náhodou existuje alebo nie, to by ste si mali overiť už vopred, a to pomerne jednoducho, na webe OR SR.

Registráciu sprevádza aj ďalší dôležitý faktor, výber konkrétneho predmetu podnikania. Tu je na výber nasledovné:

Voľná, remeselná, viazaná

A dôležité je vedieť, že dotyčný podnikateľ sa musí zamerať primárne na tú, v ktorej má odbornú spôsobilosť alebo prax. Rozhodne teda nejde len o nejaký detailný dotaz.

zmluva, byrokracia

Okrem týchto faktorov sa uvádza ja registračné sídlo firmy, resp. spoločnosti. Pri tomto bode sa niekedy výhodným spôsobom využíva takzvané virtuálne sídlo, ktorého prenájom môže stáť len niekoľko desiatok eur v prípade, ak sem neuvediete adresu nejakej klasickej kancelárie ( ktorú vlastníte alebo platíte prenájom), alebo ak nechcete uviesť adresu vášho bytu/ domu, kam by vám následne chodila firemná pošta.

Musí sa uviesť aj konateľ a potrebný je súhlas správcu dane.