Počítač nám umožňuje vykonávať viacero operácií a to na základe softvéru. Z tohto pohľadu máme na výber naozaj množstvo zaujímavých programov, niektoré nás zabavia, iné nám umožňujú tvoriť, mnohé sú potrebné k práci. Nech je váš záujem zameraný na ktorúkoľvek z týchto strán, určite pre vás daný softvér existuje a niektoré programy nájdete dokonca zdarma, stačí navštíviť internet.
V tomto článku sa zameriame na aplikácie pre Windows, Android a iOS, ktoré spája ich zaujímavé využitie.

struktura

Ľudí od nepamäti zaujíma ich pôvod. Cítia akúsi potrebu byť informovaní, aké sú vlastne ich korene. V niektorých prípadoch toto pátranie navyše môže prerásť do nájdenia konkrétnych osôb zo vzdialenej rodiny a následne s nimi uzavrieť dobré vzťahy, pravdepodobne sa aj dozvedieť niekoľko zaujímavostí o histórii členov daného rodokmeňa. Myslím si, že väčšina by našla vo svojom rodokmeni príbehy, ktoré by ich prekvapili, či predkov, na akých by mohli byť právom pyšní, alebo aj nejakého toho "rodinného exota".

Pátranie v rodokmeňoch bolo záľubou ľudí ešte dávno predtým, než nastala dnešná internetová doba. Viete si tak predstaviť, že takéto pátranie nemuselo byť jednoduchou záležitosťou, zisťovanie konkrétnych informácií si žiadalo dlhší čas i trpezlivosť, no a nakoniec sme sa ani nemuseli dopátrať k výsledku, ktorý by bol detailný či pravdivý.

galerie

Dnešná doba, internet a počítače nám tak umožňujú túto cestu výrazne zjednodušiť použitím toho správneho softvéru.
Family Tree Buider, Ancestry, Gramps, Puppy Toes Pedigree Generator, GEDmill, Rodokmen Pro,… sú programy, pomocou ktorých môžete zostaviť váš rodokmeň, pridať fotografie, využiť technológiu rozpoznávania tvárí, pravidelne ukladať zistené informácie, publikovať rodinný strom na internete, ukladať aktuálne udalosti v rodine,… či v rámci komunity iných užívateľov možno nájsť svojich vzdialených príbuzných.