Pán Tusk povedal, že EÚ si želá „ambicióznu a vyspelú“ dohodu o voľnom obchode a pokračujúci prístup do rybárskych plavidiel EÚ vo vodách Spojeného kráľovstva.
„Pre nás všetkých to bude komplikovanejšie a nákladnejšie ako dnes, čo je podstatou Brexitu.“ Povedal, že by to bolo prvýkrát v histórii, že dohoda o voľnom obchode by „uvoľnila, neposilnila, ekonomické väzby“.

euro

Čo chce EÚ
V návrhu usmernení Európskej rady sa požaduje nulový colný obchod s tovarom – kde má EÚ prebytok. V dokumente sa tiež uvádza, že prístup k službám bude obmedzený skutočnosťou, že Spojené kráľovstvo bude mimo EÚ a už nebude mať spoločný regulačný a súdny rámec.
V návrhoch usmernení sa opakujú varovania EÚ, že v jednotlivých odvetviach priemyslu nemôže dôjsť k „vyberaniu cherry“ na jednotnom trhu. Správca korešpondencie BBC Chris Morris uviedol, že „úzky rokovací mandát stanovený v týchto usmerneniach naznačuje, že EÚ si nemyslí, že bude oveľa ambicióznejšia ako iné dohody o voľnom obchode, o ktorých rokovalo – Kanadou je najzrejmejším príkladom.“

Pán Tusk povedal, že chce pokračovať v spolupráci v oblasti bezpečnosti a výskumu a zabezpečiť, aby lety neboli odôvodnené.
Dodal však: „Žiadny členský štát nemôže slobodne vyberať len tie sektory vnútorného trhu, ktoré sa im páči, alebo akceptovať úlohu Európskeho súdneho dvora len vtedy, keď vyhovuje ich záujmu.“
V návrhu usmernení sa tiež uvádza, že EÚ „zachová svoju autonómiu pokiaľ ide o jej rozhodovanie, čo vylučuje účasť Spojeného kráľovstva ako tretej krajiny na inštitúciách, agentúrach alebo orgánoch EÚ“.

zeď

Pani Mayová v panovníckom dome uviedla reč o Brexite, že ani jedna strana nebude mať z rokovaní všetko, čo chce. Zdôraznila však aj to, že Spojené kráľovstvo si želá vyriešiť obchodné riešenie na mieru, a nie model „off-the-shelf“.
„Faktom je, že každá dohoda o voľnom obchode má rôzny prístup na trh v závislosti od príslušných záujmov zúčastnených krajín,“ povedala.