Čo alebo presnejšie kto je sex workerka https://www.privatportal.sk/blog/co-alebo-presnejsie-kto-je-sex-workerka? Ľudia si pod slovným spojením, sex workerka, predstavia naozaj špinavú prácu. Niekoho, kto si neváži sámeho seba alebo resp. svojho tela. Niekoho, kto ho lacné predáva na uspokojenie iných. Takýto ľudia sú označované rôzne. A hlavne ženy. Po tie menej drastické prezývky až po tie najviac vulgárne. Ľudia, prevažne mužská rasa, je totiž zaviazaná tomu, že takéto ženy sú už pošpinené a ubúdajú na hodnote. No ľudia predsa tovar nie sú, tak prečo to tak vôbec je a prečo sa k ním tak chováme?

Sex

Prečo v 21. storočí ľudia túto prácu berú tak, ako berú?

Áno, je pravda, že táto práca je brána za tu “špinavú” a nie slušnú. No ľudia sa už neobzerajú za dôvodmi, prečo sa vôbec tejto práci niekto venuje. No i napriek tomu je to práca, ako každá iná. Preto si myslím, že je zbytočne tak veľmi odsudzovaná. Hlavne ľuďmi, ktorích sa to ani trošku netýka, no i tak ich vzrušuje predstava raz začas si niekoho takéto najať.

Prečo existuje vôbec takéto povolanie?

Mnoho ľudí na svete je osamelých. Buď v živote nemali šťastie alebo sa nechcú viazať. A práve preto im v týchto situáciách pomáha presne sex workerka. No i tie majú svoje medze a neurobia pre vás vždy všetko. Preto z toho vyplýva, že ľudia len nechcú byť neustále osamelý a nejakým spôsobom im tieto ženy zaplnia aspoň trochu prázdna, ktov sebe pociťujú.

Sex

Robia to len ženy?

Musíme si pripomenúť, že nie len ženy sa pohybu v tomto priemysle. Tak, ako i ženy, tak i muži častokrát túto prácu praktikuju. I keď to väčšine popolucie nepríde bežne alebo vôbec, predstaviteľné.

Je to drahé?

Určite nie. No vždy zaleži na tom, aké všetky služby by ste po danom človeku vyžadovali. Preto máte vždy na takýchto stránkach všetko vypísane a zoradene podľa toho, čo presne by ste vyžadovali a preferovali. Niet sa teda bať toho, že by vás niečo z toho úplne zruinovalo.