Krtkovanie – prevencia a pomoc

Preventívne opatrenia sú ekonomicky výhodnejšie a týka sa to aj udržiavania stavu potrubí a kanalizácií. V prípade ich nerešpektovania nám hrozí možnosť havárie kdekoľvek, v domácnosti, na pracovisku a dokonca aj vo väčších priemyselných objektoch, kde sú už škody veľmi veľké. Akékoľvek zničenie a poškodenie okolitého priestoru je nežiadúce, preto je dobre mať na pamäti kontakt krtkovanie – non stop službu, […]

Aj mzdy a personalistika sa môžu občas stretnúť s chybovosťou a dôležitou je včasná náprava vzniknutého stavu

Oblasť miezd a personalistiky je z pohľadu ovládania rôznych postupov, legislatívy a iných predpisov pomerne náročnou oblasťou a k tomu všetkému ju možno celkom určite zaradiť do okruhu dynamicky sa vyvíjajúcich oblastí. Z pohľadu prípadných zmien v mzdách a personalistike si spracovanie všetkých podkladov vyžaduje maximálnu dávku pozornosti a znalosti pri výpočte mzdy a taktiež […]